Volts ke kalkulator elektron-volt

  Enter voltage in volts: V  
  Select charge unit type:    
  Enter elementary charge : e  
         
       
  Result in electron-volts: eV  

Volts ke perhitungan EV dengan biaya dasar: e (ev) = v (v) × q (e)

Volts ke perhitungan EV dengan coulomb: e (ev) = V (v) × q (c) / 1.602176565 × 10 -19

Volts ke kalkulator elektron-volt